Jesteś tutaj: Blog Próba szczelności instalacji gazowej

Próba szczelności instalacji gazowej

Rozporządzenie MSWiA wymaga, aby każda instalacja gazowa przeszła próbę szczelności. Dzięki temu oraz zatrudnieniu specjalisty od instalacji gazowych zapewnimy bezpieczeństwo nam wszystkim, a także innym mieszkańcom.

Należy współpracować z firmami lub osobami takimi jak nasza, które posiadają odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu i montażu instalacji gazowych.

Próbę szczelności głównej instalacji gazowej należy wykonać w przypadku:

  • nowej instalacji gazowej,
  • jej przebudowy lub remontu,
  • wyłączenia z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • kiedy po upływie sześciu miesięcy od próby szczelności instalacja gazowa nie została napełniona gazem.

Podstawowe zasady przeprowadzania głównej próby szczelności instalacji gazowych Kraków

Główne próby szczelności instalacji gazowych Kraków przeprowadza się oddzielnie dla części przed i za gazomierzem oraz oddzielnie dla pozostałych części. Gazomierz nie jest wykorzystywany do pomiaru instalacji. Instalacja nie może mieć żadnych zabezpieczeń antykorozyjnych i musi być czysta. Jeżeli w ciągu 30-60 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika testowego nie nastąpi spadek ciśnienia, uznaje się, że wynik jest pozytywny. Podczas badania musi być obecny dostawca gazu.

Przed wykonaniem próby należy podjąć wszelkie niezbędne działania. Przed rozpoczęciem próby szczelności instalacji gazowej należy sprawdzić układ rurociągów gazowych i projekt.

Pomiary instalacji gazowej

Manometr służy do pomiaru wszystkich aspektów instalacji gazowej. Każdy manometr musi spełniać wymagania i posiadać świadectwo legalizacji. Metanomierz wykrywa nieszczelności w czynnych instalacjach gazowych. Urządzenie to nie pozwala nam zmierzyć wielkości wycieku gazu, ale możemy sprawdzić, czy jest on obecny i gdzie się znajduje.

Protokół - próba szczelności instalacji gazowej Kraków

Po każdej próbie szczelności instalacji gazowej Kraków należy sporządzić protokół. Powinien on być podpisany zarówno przez właściciela budynku, jak i osobę wykonującą instalację gazową. Dokument ten jest niezbędny i bez niego właściciel nieruchomości nie będzie mógł oddać instalacji gazowej do użytku publicznego. Protokół powinien zawierać informacje dotyczące przyrządów użytych do pomiarów.

Instalacje gazowe - Zasady użytkowania

Każda osoba, która posiada lub użytkuje instalację gazową, musi robić to zgodnie z założeniem jej projektu. Powinna także dołożyć wszelkich starań, aby nie emitować tlenku węgla. Należy udostępnić ją dostawcy gazu lub właścicielowi budynku, aby mogli oni wykonywać swoje obowiązki w trakcie jej użytkowania. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania instalacji gazowej, a w razie jakichkolwiek problemów niezwłocznie powiadomić zarządcę budynku. My, jako użytkownicy gazu, musimy upewnić się, że wszystkie urządzenia gazowe w naszym mieszkaniu działają prawidłowo. W przypadku zauważenia jakichkolwiek symptomów, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa lub mienia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z danej instalacji gazowej.

Przeglądy instalacji gazowych

Każdy budynek wyposażony w instalację gazową musi być regularnie kontrolowany. Właściciel budynku powinien dokonać przeglądu instalacji, zwłaszcza jeśli jest ona używana. Przynajmniej raz w roku instalację powinna kontrolować wykwalifikowana osoba. Kontrola instalacji gazowej polega na sprawdzeniu jej stanu technicznego. Kontrola instalacji gazowej obejmuje sprawdzenie szczelności i wentylacji.

Zadzwoń: 535 060 650

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Kraków

535 060 650
kontakt@anthrax.pl

Pon-Pt: 08:00 -20:00
Sob-Nd: 08:00 - 15:00

NA SKRÓTY


Profesjonalne usługi gazownicze. Montaż urządzeń gazowych, testy szczelności oraż wykonastwo instalacji gazowych w Krakowie oraz okolicy.